วันฉัตรมงคล

๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

หลักสูตรการศึกษา

01 มิ.ย. 2564   5991 ครั้ง  

1. หลักสูตร
อนุปริญญา

2. หลักสูตร
พัฒนาทักษะอาชีพ
ฝึกอบรม

3. หลักสูตร
สัมฤทธิบัตร
(เรียนเก็บหน่วยกิต)

  

1. หลักสูตรอนุปริญญา

สมัครเรียนออนไลน์ คลิกที่นี่

วิทยาลัยชุมชนตราดเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับอนุปริญญา ประจำปีการศึกษา 2566 จำนวน 3 สาขาวิชา ได้แก่

รายละเอียดหลักสูตร

  

 

 

2. หลักสูตรพัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม

สมัครเรียนพัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม คลิกที่นี่

  

 

 

3. หลักสูตรสัมฤทธิบัตร (เรียนเก็บหน่วยกิต)

สมัครเรียนออนไลน์ คลิกที่นี่