เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

ทรงพระเจริญ

ข้าพระพุทธเจ้า


จำนวนผู้ร่วมลงนามถวายพระพร ๔ ท่าน