เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

การประกันคุณภาพการศึกษา

01 ต.ค. 2563   1614 ครั้ง  

ไฟล์แนบ
  1. คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2563 (ฉบับปรับปรุง)
  2. คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน วิทยาลัยชุมชนตราด