เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

การประกันคุณภาพการศึกษา

01 ต.ค. 2563   2572 ครั้ง  

ไฟล์แนบ
  1. คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2563 (ฉบับปรับปรุง)
  2. คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน วิทยาลัยชุมชนตราด