เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

ติดต่อวิทยาลัยชุมชนตราด

16 มิ.ย. 2564   3801 ครั้ง  

วิทยาลัยชุมชนตราด

สถาบันวิทยาลัยชุมชน
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

เลขที่ 64/1 หมู่ที่ 2 ถนนตราด-คลองใหญ่ ตำบลเนินทราย อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด รหัสไปรษณีย์ 23000

โทรศัพท์ 0 3967 1889

อีเมลรับส่งเอกสาร [email protected]

อีเมลรับเรื่องร้องเรียน [email protected]

ติดต่อสอบถาม FaceBook วิทยาลัยชุมชนตราด