เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

ผลงานอาจารย์วิทยาลัยชุมชนตราด

10 เม.ย. 2566   208 ครั้ง  

ไฟล์แนบ
  1. อาจารย์วรรณรัตน์ ศิริภูธร เอกสารประกอบการสอนรายวิชา ปว 0105 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
  2. อาจารย์วรรณรัตน์ ศิริภูธร บทคัดย่อ รายงานการใช้เอกสารประกอบการสอนรายวิชา ปว 0105 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย