เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

ผลงานอาจารย์วิทยาลัยชุมชนตราด

10 เม.ย. 2566   1270 ครั้ง  

ไฟล์แนบ
  1. อาจารย์วรรณรัตน์ ศิริภูธร เอกสารประกอบการสอนรายวิชา ปว 0105 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
  2. อาจารย์วรรณรัตน์ ศิริภูธร บทคัดย่อ รายงานการใช้เอกสารประกอบการสอนรายวิชา ปว 0105 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
  3. อาจารย์กรกนก ปานอำพันธ์ เอกสารประกอบการสอนรายวิชา กป 0801 หลักการปลูกพืช
  4. อาจารย์กรกนก ปานอำพันธ์ บทคัดย่อ รายงานการใช้เอกสารประกอบการสอนรายวิชา กป 0801 หลักการปลูกพืช