๕ ธันวาคม ๒๕๖๔
วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา และเจ้าหน้าที่
วิทยาลัยชุมชนตราด

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

หลักสูตรการศึกษา

01 มิ.ย. 2564   1197 ครั้ง  

1. หลักสูตรอนุปริญญา

2. หลักสูตรสัมฤทธิบัตร ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (Block Course)

3. หลักสูตรพัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม ประจำปีการศึกษา 2564