หลักสูตรการศึกษา

01 มิ.ย. 2564   596 ครั้ง  

1. หลักสูตรอนุปริญญา

2. หลักสูตรสัมฤทธิบัตร ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (Block Course)

สมัครเรียนออนไลน์

เรียนเฉพาะวันเสาร์ - อาทิตย์ ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม - 19 ธันวาคม 2564

3. หลักสูตรพัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม ประจำปีการศึกษา 2564