๕ ธันวาคม ๒๕๖๔
วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา และเจ้าหน้าที่
วิทยาลัยชุมชนตราด

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนตราด

01 มิ.ย. 2564   1148 ครั้ง  

ไฟล์แนบ
  1. รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนตราด ครั้งที่ 5/2564 วันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
  2. รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนตราด ครั้งที่ 4/2564 วันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2564
  3. รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนตราด ครั้งที่ 3/2564 วันอังคารที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2564
  4. รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนตราด ครั้งที่ 2/2564 วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
  5. รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนตราด ครั้งที่ 1/2564 วันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2564
  6. รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนตราด ครั้งที่ 14/2563 วันพุธที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2563
  7. รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนตราด ครั้งที่ 13/2563 วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
  8. รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนตราด ครั้งที่ 12/2563 วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2563