๕ ธันวาคม ๒๕๖๔
วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา และเจ้าหน้าที่
วิทยาลัยชุมชนตราด

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

การประกันคุณภาพการศึกษา

01 ต.ค. 2563   342 ครั้ง  

ไฟล์แนบ
  1. คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2563 (ฉบับปรับปรุง)
  2. คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน วิทยาลัยชุมชนตราด