เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๕

ทรงพระเจริญ

ข้าพระพุทธเจ้า


จำนวนผู้ร่วมลงนามถวายพระพร ๓๒ ท่าน