เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนแผนธุรกิจ และการทำการตลาด”

26 ก.ย. 2565   562 ครั้ง  

คณะทำงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) วิทยาลัยชุมชนตราด พื้นที่ตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด นำโดย นางสาวอำพร ไพฑูรย์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด พร้อมด้วยผู้รับจ้างงาน U2T ลงพื้นที่ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนแผนธุรกิจ และการทำการตลาด” ระหว่างวันที่ 24 – 25 กันยายน 2565 ณ ศาลาหมู่ที่ 2 บ้านท่าตะเภา ตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด โดยมีวิทยากร ได้แก่ อาจารย์พลกฤษณ์ ไพรสานฑ์วนิชกุล และอาจารย์รัติยา สุวรรณปรีชา ให้ความรู้เรื่องการเขียน Business Model Canvas โดยใช้กระบวนการเรียนแบบมีส่วนร่วมมีการเขียนแผนธุรกิจใน 2 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ลูกจากลอยแก้ว ภายใต้ตราสินค้า “จากใจ” และผลิตภัณฑ์มินิงอบ ภายใต้ตราสินค้า “จากตะเภา” มีการนำเสนอแผนธุรกิจในแต่ละผลิตภัณฑ์ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเพื่อให้ได้แผนธุรกิจที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ของตนเอง

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

ชมทั้งหมด