เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ทุเรียนเชื่อมเพื่อศักยภาพสู่ตลาด

16 ก.ย. 2565   384 ครั้ง  

ในวันที่ 16 กันยายน 2565 คณะทำงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) พื้นที่ตำบลทุ่งนนทรี อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด นำโดย นางสาวกรกนก ปานอำพันธ์ หัวหน้าโครงการ พร้อมด้วย นางวรรณรัตน์ ศิริภูธร นางสาวดวงรัตน์ ถนอมพวก เลขานุการโครงการ และผู้รับจ้างงาน U2T for BCG จัดกิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ทุเรียนเชื่อมเพื่อศักยภาพสู่ตลาด ณ สวนผลอำไพ ตำบลทุ่งนนทรี อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด

โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการต่อยอดจากปี พ.ศ. 2564 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล หรือ U2T) ซึ่งได้ทำงานร่วมกับกลุ่มสตรีตำบลทุ่งนนทรี อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด เรื่องการแปรรูปทุเรียนเกรดคัดไซส์ที่ถูกคัดออก ที่มีราคาประมาณครึ่งหนึ่งของราคารับซื้อหน้าสวน มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ “ทุเรียนเชื่อม” โดยวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ คือ เพื่อพัฒนาการแปรรูปทุเรียนเชื่อมในครัวเรือนให้มีคุณภาพ โดยการสร้างเอกลักษณ์ให้แก่ทุเรียนหมอนทองของตำบลทุ่งนนทรี ภายใต้แบรนด์ “ศาลาแดง” และเพื่อแปรรูปผลิตภัณฑ์ทุเรียนเชื่อม ให้สามารถเก็บรักษาและบริโภคนอกฤดูกาลได้ ด้วยการผลิตที่ผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อ โดยมีนายรุ่งโรจน์ ตับกลาง จากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เป็นวิทยากรเกี่ยวกับกระบวนการฆ่าเชื้อ จากนั้นกลุ่มสตรีประจำตำบลและผู้รับจ้างงาน ได้ร่วมกันลงมือปฏิบัติการผลิตทุเรียนเชื่อมและการฆ่าเชื้อเพื่อการยืดอายุการเก็บรักษาได้ประมาณ 6 เดือน ตามที่ได้เรียนรู้และสามารถนำไปขยายผลกับประชาชนและผลิตภัณฑ์อื่นต่อไป

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

ชมทั้งหมด