เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการออกแบบและพัฒนาตราสัญลักษณ์และบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชนตำบลไม้รูด

26 ส.ค. 2565   329 ครั้ง  

คณะทำงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) วิทยาลัยชุมชนตราด พื้นที่ตำบลไม้รูด อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด นำโดย นายภูริณัฐร์ โชติวรรณ อาจารย์ประจำโครงการ พร้อมด้วยคณะทำงาน ฯ และผู้รับจ้างงาน U2T for BCG ตำบลดังกล่าว จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการออกแบบและพัฒนาตราสัญลักษณ์และบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชนตำบลไม้รูด " ระหว่างวันที่ 25 – 26 สิงหาคม 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด โดยมี อาจารย์อัญชลี วีรศักดิ์ และอาจารย์จุฑามณี พงษ์โพธิ์ เป็นวิทยากร มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมข้อมูลและค้นหาอัตลักษณ์เฉพาะของชุมชนสู่การพัฒนาตราสัญลักษณ์และบรรจุภัณฑ์ให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชน และออกแบบและพัฒนาตราสัญลักษณ์และบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนแบบมีส่วนร่วม โดยได้พัฒนาฉลากและบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ “น้ำพริกกั้งฉัตรา” และ “กะปิตาฉ่วนยายคอย บ้านไม้รูด” เพื่อเป็นผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ต้นแบบต่อไป

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

ชมทั้งหมด