เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการพัฒนาอาหารเพื่อสุขภาพ และการพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์น้ำพริกกั้งฉัตรา (ต้นแบบ)

21 ก.ย. 2565   454 ครั้ง  

ระหว่างวันที่ 20 – 21 กันยายน 2565 คณะทำงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) พื้นที่ตำบลไม้รูด อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด นำโดย นางสาวชลทิพย์ โยธกุลสิริ หัวหน้าโครงการ พร้อมด้วย นายภูริณัฐร์ โชติวรรณ นางสาวหยาดรุ้ง สุทธิวารี นางจิระฉัตร สมพยัคฆ์ และผู้รับจ้างงาน U2T for BCG ตำบลดังกล่าว จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการพัฒนาอาหารเพื่อสุขภาพ และการพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์น้ำพริกกั้งฉัตรา (ต้นแบบ) ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านคลองมะนาว ตำบลไม้รูด อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการพัฒนาอาหารเพื่อสุขภาพให้กับชุมชน และพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์น้ำพริกกั้งฉัตรา (ต้นแบบ) ร่วมกับชุมชน โดยได้สูตรผลิตภัณฑ์น้ำพริกกั้งฉัตรา (ต้นแบบ) ที่มุ่งเน้นกลุ่มผู้บริโภคที่ใส่ใจด้านสุขภาพ เพื่อจัดจำหน่ายเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนภายใต้ตราสินค้า “ฉัตรา” ต่อไป

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

ชมทั้งหมด