เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามอัตลักษณ์ชุมชน

09 ก.ย. 2565   232 ครั้ง  

ในวันที่ 9 กันยายน 2565 คณะทำงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) พื้นที่ตำบลหนองคันทรง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด นำโดยนางสาวนิพัทธา เอี่ยมใบพฤกษ์ และนายนราวุฒิ  พัฒโนทัย และผู้เข้าร่วมโครงการ U2T for BCG ดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามอัตลักษณ์ชุมชน ณ วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวชุมชนบ้านท่าระแนะ ตำบลหนองคันทรง โดยมีหัวข้อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามอัตลักษณ์ชุมชน ดังนี้

1. การสำรวจความต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์
2. การบริการวิชาการการทำสบู่เหลวและแชมพู
3. การสาธิตการทำสบู่เหลวและแชมพู

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

ชมทั้งหมด