เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ เพื่อจัดทำผลิตภัณฑ์ต้นแบบแบบมีส่วนร่วม

25 ส.ค. 2565   236 ครั้ง  

คณะทำงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) วิทยาลัยชุมชนตราด พื้นที่ตำบลคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด นำโดย ดร.สุดารัตน์ ตัณฑะอาริยะ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด พร้อมด้วยคณะทำงาน ฯ และผู้รับจ้างงาน U2T for BCG ตำบลดังกล่าว จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบรรจุภัณฑ์จากอัตลักษณ์ชุมชนเพื่อจัดทำผลิตภัณฑ์ต้นแบบแบบมีส่วนร่วม จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ เพื่อจัดทำผลิตภัณฑ์ต้นแบบแบบมีส่วนร่วม โดยมี นางสิตางศุ์ เชยกลิ่น เป็นวิทยากร ในวันที่ 25 สิงหาคม 2565 ณ วิสาหกิจชุมชนแปรรูปน้ำพริกบ้านคลองจาก อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด เพื่อมุ่งการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ประยุกต์สู่การออกแบบผลิตภัณฑ์ และการผลิตเชิงพาณิชย์ที่มุ่งเน้นความโดดเด่นด้านทักษะภูมิปัญญา กระบวนการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นตัวตั้งและแสวงหาแนวทางการพัฒนาที่ตอบสนองการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุล เกิดการพัฒนาอย่างเกื้อกูลและยั่งยืนโดยใช้มีส่วนร่วม ขับเคลื่อนการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผลิตผลในชุมชนตามบริบทของพื้นที่ โดยได้พัฒนาผลิตภัณฑ์สบู่เหลวจากใบขมิ้นพระ และเหงือกปลาหมอ ภายใต้แบรนด์ “Treasury of forest ขุมทรัพย์แห่งผืนป่า”

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

ชมทั้งหมด