เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ เพื่อจัดทำผลิตภัณฑ์ต้นแบบแบบมีส่วนร่วม

25 ส.ค. 2565   341 ครั้ง  

คณะทำงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) วิทยาลัยชุมชนตราด พื้นที่ตำบลคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด นำโดย ดร.สุดารัตน์ ตัณฑะอาริยะ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด พร้อมด้วยคณะทำงาน ฯ และผู้รับจ้างงาน U2T for BCG ตำบลดังกล่าว จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบรรจุภัณฑ์จากอัตลักษณ์ชุมชนเพื่อจัดทำผลิตภัณฑ์ต้นแบบแบบมีส่วนร่วม จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ เพื่อจัดทำผลิตภัณฑ์ต้นแบบแบบมีส่วนร่วม โดยมี นางสิตางศุ์ เชยกลิ่น เป็นวิทยากร ในวันที่ 25 สิงหาคม 2565 ณ วิสาหกิจชุมชนแปรรูปน้ำพริกบ้านคลองจาก อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด เพื่อมุ่งการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ประยุกต์สู่การออกแบบผลิตภัณฑ์ และการผลิตเชิงพาณิชย์ที่มุ่งเน้นความโดดเด่นด้านทักษะภูมิปัญญา กระบวนการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นตัวตั้งและแสวงหาแนวทางการพัฒนาที่ตอบสนองการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุล เกิดการพัฒนาอย่างเกื้อกูลและยั่งยืนโดยใช้มีส่วนร่วม ขับเคลื่อนการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผลิตผลในชุมชนตามบริบทของพื้นที่ โดยได้พัฒนาผลิตภัณฑ์สบู่เหลวจากใบขมิ้นพระ และเหงือกปลาหมอ ภายใต้แบรนด์ “Treasury of forest ขุมทรัพย์แห่งผืนป่า”

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

ชมทั้งหมด