เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาบรรจุภัณฑ์จากอัตลักษณ์ชุมชนเพื่อจัดทำผลิตภัณฑ์ต้นแบบแบบมีส่วนร่วม”

26 ส.ค. 2565   355 ครั้ง  

คณะทำงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) วิทยาลัยชุมชนตราด พื้นที่ตำบลคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด นำโดย ดร.สุดารัตน์ ตัณฑะอาริยะ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด พร้อมด้วยคณะทำงาน ฯ และผู้รับจ้างงาน U2T for BCG ตำบลดังกล่าว จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาบรรจุภัณฑ์จากอัตลักษณ์ชุมชนเพื่อจัดทำผลิตภัณฑ์ต้นแบบแบบมีส่วนร่วม” เพื่อจัดทำผลิตภัณฑ์ต้นแบบแบบมีส่วนร่วม ในวันที่ 26 สิงหาคม 2565 โดยมีนางสิตางศุ์ เชยกลิ่น เป็นวิทยากร ณ วิสาหกิจท่องเที่ยวชุมชนตำบลคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด เพื่อมุ่งการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ประยุกต์สู่การออกแบบผลิตภัณฑ์และการผลิตเชิงพาณิชย์ที่มุ่งเน้นความโดดเด่นด้านทักษะภูมิปัญญากระบวนการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นตัวตั้งและแสวงหาแนวทางการพัฒนาที่ตอบสนองการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลเกิดการพัฒนาอย่างเกื้อกูลและยั่งยืนโดยใช้มีส่วนร่วม ขับเคลื่อนการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผลิตผลในชุมชนตามบริบทของพื้นที่ โดยได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ Botanical Print (ผ้าพิมพ์ลายใบไม้) ภายใต้แบรนด์ “Magic Nature เมจิก เนเจอร์”

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

ชมทั้งหมด