เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าพิมพ์ลายใบไม้ด้วยสีธรรมชาติจากพืชพื้นถิ่นแบบมีส่วนร่วม”

30 ส.ค. 2565   408 ครั้ง  

คณะทำงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) วิทยาลัยชุมชนตราด พื้นที่ตำบลคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด นำโดย ดร.สุดารัตน์ ตัณฑะอาริยะ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด พร้อมด้วยคณะทำงาน ฯ และผู้รับจ้างงาน U2T for BCG ตำบลดังกล่าว จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าพิมพ์ลายใบไม้ด้วยสีธรรมชาติจากพืชพื้นถิ่นแบบมีส่วนร่วม” ระหว่างวันที่ 29 - 30 สิงหาคม 2565 ณ วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวชุมชนตำบลคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์เพ็ญ อินทรประเสริฐ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กนกกรณ์ ศิริทิพย์ เป็นวิทยากร กิจกรรมฝึกปฏิบัติระดมความคิด (concept) การสร้างอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ชุมชนท้องถิ่นให้กับผลิตภัณฑ์ ฝึกปฎิบัติการเตรียมผ้าแต่ละชนิด การใช้มอแดนซ์ สารทำละลาย การคัดเลือกใบไม้แต่ละชนิดที่แสดงถึงอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของชุมชน การวางใบไม้ตามแนวทางสมัยใหม่ การเลือกคู่สี และรูปทรง การใช้เทคนิคห่มผ้าโดยใช้พืชพื้นถิ่นของตำบลคลองใหญ่ และการใช้เทคนิคพิมพ์ผ้าโดยใช้สูตร AA ภายใต้แบรนด์ “Magic Nature เมจิก เนเจอร์” ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

ชมทั้งหมด