เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาผลิตภัณฑ์สบู่เหลวสมุนไพรธรรมชาติจากพืชพื้นถิ่นแบบมีส่วนร่วม”

31 ส.ค. 2565   409 ครั้ง  

คณะทำงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) วิทยาลัยชุมชนตราด พื้นที่ตำบลคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด นำโดย ดร.สุดารัตน์ ตัณฑะอาริยะ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด พร้อมด้วยคณะทำงาน ฯ และผู้รับจ้างงาน U2T for BCG ตำบลดังกล่าว จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาผลิตภัณฑ์สบู่เหลวสมุนไพรธรรมชาติจากพืชพื้นถิ่นแบบมีส่วนร่วม” ในวันที่ 31 สิงหาคม 2565 ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีแปรรูปบ้านคลองจาก อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์เพ็ญ อินทรประเสริฐ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กนกกรณ์ ศิริทิพย์ เป็นวิทยากร โดยได้ฝึกปฏิบัติการใช้สารเคมี การเตรียมวัสดุธรรมชาติ การทำสบู่เหลวจากสมุนไพร การฆ่าเชื้อ และการบรรจุผลิตภัณฑ์ ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์สบู่เหลวจากใบขมิ้นพระ และใบเหงือกปลาหมอ สูตรธรรมชาติเพื่อใช้ในการจำหน่าย "ภายใต้แบรนด์Treasury of forest ขุมทรัพย์แห่งผืนป่า" ต่อไป

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

ชมทั้งหมด