เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

กิจกรรมออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยโทรศัพท์มือถือ

07 ก.ย. 2565   313 ครั้ง  

ในวันที่ 7 กันยายน 2565 คณะทำงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมรากฐานหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) วิทยาลัยชุมชนตราด พื้นที่ตำบลทุ่งนนทรี อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด นำโดย นางสาวกรกนก ปานอำพันธ์ หัวหน้าโครงการ ฯ พร้อมด้วย นางวรรณรัตน์ ศิริภูธร พันจ่าตรีคงชนก อิ่มใจ และผู้รับจ้างงาน U2T ลงพื้นที่จัดกิจกรรมออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยโทรศัพท์มือถือ โดยมี นายสิทธิวุฒิ ทองแย้ม เป็น วิทยากร บรรยาย เรื่อง หลักการถ่ายภาพและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์สินค้าชุมชน ทำความรู้จักกับเครื่องมือในการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์แบบต่าง ๆ และนำชุมชนฝึกปฏิบัติออกแบบการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์แบบต่าง ๆ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนนทรี ตำบลทุ่งนนทรี อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ สมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านคลองใหญ่ กลุ่มสตรีตำบลทุ่งนนทรี จำนวน 24 คน และคณะทำงาน ฯ จำนวน 6 คน ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้วิธีการผลิตสื่อแนะนำสินค้าให้น่าสนใจและสามารถนำสื่อไปใช้ในระบบออนไลน์ได้

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

ชมทั้งหมด