เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์”

01 ก.ย. 2565   354 ครั้ง  

ในวันที่ 31 สิงหาคม 2565 วิทยาลัยชุมชนตราด นำโดย นางสาวอำพร ไพฑูรย์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด และคณะทำงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ได้แก่ ตำบลหนองเสม็ด ตำบลห้วงน้ำขาว ตำบลหนองคันทรง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด และผู้รับจ้างงาน U2T ตำบลดังกล่าว เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์” ณ ศาลาหมู่ที่ 2 บ้านท่าตะเภา ตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด วิทยากร ได้แก่ อาจารย์พลกฤตฑ์ ไพรสานฑ์วนิชกุล และอาจารย์รัติยา สุวรรณปรีชา ทั้งนี้ได้เรียนรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบตราสินค้า และบรรจุภัณฑ์ หลักการออกแบบบรรจุภัณฑ์ และทางผู้เข้าร่วมประชุมได้ฝึกการออกแบบบรรจุภันฑ์ การตั้งชื่อผลิตภัณฑ์ การเขียน story telling โดยมีผลิตภัณฑ์ ดังนี้

1. ตำบลหนองเสม็ด ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ลูกจากลอยแก้ว และงอบใบจากมินิ

2. ตำบลห้วงน้ำขาว ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ แยมมะปี๊ด และน้ำมะม่วงหาวมะนาวโห่

3. ตำบลหนองคันทรง ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ แชมพูจากสารสกัดใบคันทรง และน้ำยาล้างมือจากสารสกัดใบคันทรง

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

ชมทั้งหมด