เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

กิจกรรมปฐมนิเทศผู้รับจ้างงาน และรับฟังพิธีเปิดตัวโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T For BCG)

01 ก.ค. 2565   508 ครั้ง  

ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 วิทยาลัยชุมชนตราด นำโดย ดร.กรรณิกา สุภาภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด จัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้รับจ้างงานตามโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T For BCG) ปีงบประมาณ 2565 พื้นที่รับผิดชอบของวิทยาลัยชุมชนตราด จำนวน 6 ตำบล ประกอบด้วย พื้นที่อำเภอเมืองตราด จำนวน 3 ตำบล ได้แก่ ตำบลห้วงน้ำขาว ตำบลหนองคันทรง และตำบลหนองเสม็ด พื้นที่อำเภอคลองใหญ่ จำนวน 2 ตำบล ได้แก่ ตำบลคลองใหญ่ และตำบลไม้รูด พื้นที่อำเภอเขาสมิง ได้แก่ ตำบลทุ่งนนทรี ตำบล ณ วิทยาลัยชุมชนตราด ตำบลเนินทราย อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

คณะทำงานของวิทยาลัยชุมชนตราด และผู้รับจ้างงานตามโครงการฯ ร่วมรับฟังพิธีเปิดตัวโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T For BCG) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน รวมถึงรับฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้
1. ความสำเร็จของโครงการ U2T ในปีที่ผ่านมาและการต่อยอดความสำเร็จกับโครงการ U2T For BCG โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์ สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
2. บทบาทของกระทรวง อว. กับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยโมเดล BCG โดย ศาสตราจารย์ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
กิจกรรมในครั้งนี้ มีการแบ่งกลุ่มรายตำบลทั้ง 6 ตำบล ประกอบด้วย คณะทำงานของวิทยาลัยชุมชนตราด และผู้รับจ้างงานตามโครงการฯ เพื่อร่วมกันปรึกษาหารือ หาแนวทางและวางแผนกิจกรรมการทำงานในพื้นที่ของแต่ละตำบลให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ต่อไป

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

ชมทั้งหมด