เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

“เทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลผลิตทางการเกษตรและการถนอมอาหาร”

08 ก.ค. 2567   32 ครั้ง  

วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2567 วิทยาลัยชุมชนตราด โดย นายพชร แก้วดี ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ ได้รับเชิญเป็นวิทยากร “เทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลผลิตทางการเกษตรและการถนอมอาหาร” ให้กับชุมชนบ้านหมื่นด่าน ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด จัดโดยสำนักงานเกษตรอำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด ทั้งนี้ชุมชนได้รับองค์ความรู้ในการนำเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่มาพัฒนาการทำการเกษตรและการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลผลิตทางการเกษตร ตลอดจนการขอรับรองมาตรฐานสถานที่ผลิตและเก็บรักษาอาหาร การขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์อาหารเป็นแนวทางในการพัฒนาต่อไป