เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

พิธีไหว้ครู ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567

30 มิ.ย. 2567   145 ครั้ง  

ที่ห้องประชุมอาคารศูนย์วิทย บริการ วิทยาลัยชุมชนตราด นายประเสริฐ ศิริ รองประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนตราด พร้อมด้วย นางกรรณิกา สุภาภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด ร่วมเป็นประธานในพิธีไหว้ครู ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ประจำปี 2567 โดยมี กรรมการสภาวิทยาลัย กรรมการสภาวิชาการ คณะผู้บริหาร คณะครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนนักศึกษา รุ่น 65 รุ่น 66 และรุ่น 67 เข้าร่วมในพิธี

สำหรับกิจกรรมในพิธีประกอบด้วย ตัวแทนนักศึกษา กล่าวนำนักศึกษาสวดมนต์ไหว้พระ กล่าวรายงานความเป็นมาของการจัดพิธีไหว้ครู นักศึกษาทุกคนกล่าวบทไหว้ครู ต่อด้วยตัวแทนนักศึกษา ชายหรือหญิง ของแต่ละสาขาวิชา แต่ละรุ่น นำพานดอกไม้ที่ตกแต่งตามความคิดสร้างสรรค์ ขึ้นไหว้ครูบนเวที พร้อมรับฟังคำกล่าวให้โอวาทจาก นายประเสริฐ ศิริ รองประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนตราด และ นางกรรณิกา สุภาภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด ประธานในพิธี จากนั้นนักศึกษา ร่วมร้องเพลงพระคุณที่สาม และเพลงรางวัลของครู เป็นอันเสร็จสิ้นพิธีไหวครู

ในการนี้ ทางวิทยาลัยชุมชนตราด ได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาแต่ละสาขาวิชา แต่ละรุ่น ได้แสดงความสามารถในการจัดทำพานไหว้ครู โดยเน้นที่ความสวยงาม ความตั้งใจ ความคิดสร้างสรรค์ และการสื่อความหมายเกี่ยวกับครู เพื่อคัดเลือกสาขาวิชาผู้ชนะการจัดทำพานไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567 อีกด้วย