เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

กิจกรรมอบรมเชิงปฎิบัติการ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชาจากสมุนไพรเร่วหอม”

24 มิ.ย. 2567   46 ครั้ง  

วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2567 คณะทำงานโครงการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ นำโดย นางสาวอำพร ไพฑูรย์ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฎิบัติการ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชาจากสมุนไพรเร่วหอม” ณ อาคารบานบุรี วิทยาลัยชุมชนตราด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด โดยมีกลุ่มเป้าหมายได้แก่ ผู้สูงอายุตำบลตะกาง จำนวน 25 คน บุคลากรเทศบาลตำบลตะกาง จำนวน 3 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างอาชีพให้กับผู้สูงอายุตำบลตะกางด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์การทำชาจากสมุนไพรเร่วหอม และสร้างเครือข่ายความร่วมมือในสร้างอาชีพให้กับผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลตะกาง โดยมี นางกรรณิกา สุภาภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราดได้ ให้แนวคิด และชี้แนะแนวทางในการฝึกอาชีพให้กับผู้สูงอายุตำบลตะกาง ในเรื่องของสมุนไพรเร่วที่ตำบลตะกางได้ปลูกกันไว้เป็นจำนวนมาก สามารถนำมาเพิ่มมูลค่าในการทำชาเร่วหอม นำหัวเร่วมาเป็นส่วนผสมทำน้ำพริกแกง นอกจากผู้สูงอายุจะได้มีการฝึกอาชีพเกิดผลิตภัณฑ์ในชุมชน ส่งผลต่อการเพิ่มรายได้แล้วยังก่อให้เกิดรายได้เสริมให้กับผู้สูงอายุในชุมชนอีกด้วย โดยวิทยากรที่ฝึกปฎิบัติการทำชาสมุนไพรเร่วหอม ได้แก่ อาจารย์ชลทิพย์ โยธกุลสิริ และอาจารย์จิรฉัตร สมพยัคฆ์

ทั้งนี้ ผู้สูงอายุตำบลตะกางได้ทำการฝึกปฎิบัติการทำชาสมุนไพรเร่มหอม ด้วยการล้าง หั่น ขยี้ และคั่ว โดยใช้ส่วนของใบและลำต้นของเร่วในการทำชาสมุนไพร มีการเพิ่มความหอมด้วยการใช้ใบเตย การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชาสมุนไพรเร่มหอมในครั้งนี้ได้พัฒนาเป็น 2 ประเภท คือแบบ 1. แบบคั่วมือ และ 2. แบบใช้ตู้อบสมุนไพร ด้วยอุณหภูมิ 60 องศา

ทั้งนี้ผู้สูงอายุได้ทดลองชิมชาสมุนไพรเร่วด้วยใส่ส่วนผสมในน้ำปริมาณของใบเร่ว และก้านเร่วในปริมาณที่ต่างกันเพื่อหารสชาติที่เหมาะ โดยมีการนัดหมายเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์รอบที่สองในสับดาห์ที่ 3 ของเดือนกรกฎาคม 2567