เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

การเรียนการสอนหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต ชื่อวิชา สูงอายุกับความสุขกายสบายใจ

21 มิ.ย. 2567   38 ครั้ง  

วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2567 วิทยาลัยชุมชนตราด นำโดย นางสาวอำพร ไพฑูรย์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด จัดการเรียนการสอนหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต ชื่อวิชา สูงอายุกับความสุขกายสบายใจ รายวิชาที่เรียนในวันนี้ ได้แก่ ภูมิปัญญาและวิถีชุมชน กิจกรรมที่เรียนรู้ได้แก่ “การถ่ายทอดภูมิปัญญาการทำกล้วยฉาบ” ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นผู้สูงอายุตำบลหนองเสม็ด จำนวน 100 คน โดยมีวิทยากรหลัก ได้แก่ นางสาวพุทธชาติ หรี่จินดา โดยมี อาจารย์สมฤทัย อามันพงษ์ อาจารย์ศิริรักษ์ วรรณรัตน์ และอาจารย์อภิรัฐ มาลีแก้ว ได้เป็นผู้ช่วยวิทยากรในการทำกล้วยฉาบ ทั้งนี้ผู้สูงอายุได้ฝึกปฎิบัติเทคนิคการทอดกล้วย การเชื่อมกล้วย และการบรรจุภัณฑ์ เพื่อให้กล้วยฉาบกรอบและอร่อย ทั้งนี้ นายกิตติพงษ์ อยู่ละออ นายกเทศมนตรีตำบลหนองเสม็ด ได้เข้าร่วมกิจกรรม ร่วมร้องเพลงนันทนาการในครั้งนี้ด้วย