เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน ร่วมกับหนวยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ประจำจังหวัดตราด ประจำปีงบประมาณ 2567

19 มิ.ย. 2567   33 ครั้ง  

วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2567 วิทยาลัยชุมชนตราด ได้เข้าร่วมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน ร่วมกับหนวยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ประจำจังหวัดตราด ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมี นายพีระ เอี่ยมสุนทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานจัดหน่วยออกให้บริการประชาชนตามโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน ณ โรงเรียนประณีตวิทยาคม บ้านตลุง ตำบลประณีต อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด

ในการนี้ งานบริการวิชาการวิทยาลัยชุมชนตราด งานคลีนิคเทคโนโลยี และงานห้องสมุด นำโดย ดร.สุดารัตน์ ตัณฑะอาริยะ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด นางสาวกรกนก ปานอำพันธ์ หัวหน้าโครงการคลีนิคเทคโนโลยี และคณะ ได้ให้บริการองค์ความรู้และสอนปลูกต้นอ่อนทานตะวัน ต้นอ่อนผักบุ้ง นำเสนอกระเป๋าถักจากเชือกกล้วยผลงานผู้สูงอายุตำบลประณีต และการประชาสัมพันธ์ห้องสมุดอัตโนมัติ มีผู้สนใจรับองค์ความรู้ จำนวน 90 คน