เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

ประชุมชี้แจงนโยบาย หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด และกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

17 มิ.ย. 2567   50 ครั้ง  

วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2567 เวลา 10.00 น. วิทยาลัยชุมชนตราด โดย นางสาวอำพร ไพฑูรย์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด และนางอภิรัฐ มาลีแก้ว ครูผู้ช่วย เข้าร่วมประชุมชี้แจงนโยบาย หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด และกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พศ.2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมพลอยแดง ศาลากลางจังหวัดตราด โดยมี นายโสภณ แท่งเพ็ชร รองเลขาธิการสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้ชี้แจงวัตถุประสงค์ ชี้แจงนโยบาย หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำแผนบปฎิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พศ.2569 ได้แก่

- หลักเกณฑ์การจัดทำแผนปฎิบัติราชการประจำปี

- แนวทางกำหนดกรอบจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 – 2570

- หลักเกณฑ์การปรับปรุงแผนปฎิบัติราชการประจำปีและการเปลี่ยนแปลงโครงการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด