เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

การประชุมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ประจำปีการศึกษา 2567

16 มิ.ย. 2567   50 ครั้ง  

วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2567 คณะทำงานโครงการฝึกประสบการณ์นักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนตราด รุ่น 1/2565 จัดการประชุมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ประจำปีการศึกษา 2567 โดยมี ดร.กรรณิกา สุภาภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว พร้อมด้วยบุคลากรวิทยาลัยชุมชนตราด ทั้งนี้ ในปีการศึกษา 2567 มีนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา จำนวน 4 สาขาวิชา ที่ต้องฝึกประสบการณ์เพื่อให้สำเร็จการศึกษาครบถ้วนตามที่หลักสูตรกำหนด ดังนี้

1. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

2. สาขาวิชาเกษตรและการแปรรูป

3. สาขาวิชาการจัดการ

4. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์