เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

การประชุมวิพากษ์หลักสูตรฝึกอบรมวิทยาลัยชุมชนตราด หลักสูตร การพัฒนาเส้นตอกจากใบเตยทะเลเมืองตราด

11 มิ.ย. 2567   138 ครั้ง  

วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2567 คณะทำงานโครงการพัฒนาหลักสูตร สำนักวิชาการ วิทยาลัยชุมชนตราด จัดการประชุมวิพากษ์หลักสูตรฝึกอบรมวิทยาลัยชุมชนตราด หลักสูตร การพัฒนาเส้นตอกจากใบเตยทะเลเมืองตราด โดยมี ดร.กรรณิกา สุภาภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จาก คุณจันทร์เพ็ญ ปูเงิน ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก พร้อมด้วยบุคลากรของวิทยาลัยชุมชนตราด ที่มีองค์ความรู้ และประสบการณ์ ร่วมแสดงความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะในด้านเนื้อหา และกระบวนการในการฝึกอบรม