เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

การประชุมวิพากษ์หลักสูตรวิทยาลัยชุมชนตราด

07 มิ.ย. 2567   78 ครั้ง  

วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2567 คณะทำงานโครงการพัฒนาหลักสูตร สำนักวิชาการ วิทยาลัยชุมชนตราด จัดการประชุมวิพากษ์หลักสูตรวิทยาลัยชุมชนตราด โดยมี นายณัฐวุฒิ โพธิ์ทักษิณ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จาก นางอรอนงค์ คล่องกิจกล และ นายเอกกวี อภิบาลศรี ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก พร้อมด้วยบุคลากรของวิทยาลัยชุมชนตราด ที่มีองค์ความรู้ และประสบการณ์ ร่วมแสดงความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะในด้านเนื้อหา และกระบวนการในการฝึกอบรม ในหลักสูตรต่อไปนี้

*หลักสูตรสัมฤทธิบัตร*

1. หลักสูตรสัมฤทธิบัตร (การจัดดอกไม้สากลเชิงธุรกิจ)

2. หลักสูตรสัมฤทธิบัตร (ธุรกิจอาหารว่างยอดนิยม)

3. หลักสูตรสัมฤทธิบัตร (เทคโนโลยีดิจิทัลในการพัฒนาเด็กปฐมวัย)

4. หลักสูตรสัมฤทธิบัตร (ดิจิทัลมีเดียเพื่อธุรกิจ)

5. หลักสูตรสัมฤทธิบัตร (กฎหมายปกครอง)

*หลักสูตรฝึกอบรม*

1. หลักสูตรผู้ประกอบอาหารไทย

2. หลักสูตรภาษาจีนกลางสำหรับร้านอาหาร

3. หลักสูตรการบริหารการเงินส่วนบุคคล

4. หลักสูตรการใช้ Google Application เพื่อธุรกิจ

5. หลักสูตรโลจิสติกส์และการติดต่อเจรจาการค้าระหว่างประเทศ