เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการทำกล้วยไข่ฉาบให้กับผู้สูงอายุตำบลวังตะเคียน อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด

04 มิ.ย. 2567   73 ครั้ง  

วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2567 คณะทำงานโครงการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ นำโดย นางสาวอำพร ไพฑูรย์ นายอภิรัฐ มาลีแก้ว นางศิริรักษ์ วรรณรัตน์ และนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาเกษตรและการแปรรรูป จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการทำกล้วยไข่ฉาบให้กับผู้สูงอายุตำบลวังตะเคียน อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด ณ ศูนย์ผู้สูงอายุตำบลวังตะเคียน วิทยากรได้แก่ นางสาวพุทธชาติ หรี่จินดา เนื่องด้วยตำบลวังตะเคียนมีกล้วยไข่เป็นจำนวนมาก กล้วยไข่บางเครือตกไซส์ทำให้จำหน่ายได้ราคาไม่ดี ผู้สูงอายุตำบลวังตะเคียนจึงมีความประสงค์ร่วมกันในการแปรรูปกล้วยไข่ฉาบทั้งนี้การทำกล้วยไข่ฉาบมีต้นทุนการผลิตที่ไม่สูงมาก อีกทั้งทรัพยากรในการผลิตสามารถหาได้ในพื้นที่ ผู้สูงอายุตำบลวังตะเคียนสามารผลิตได้และจำหน่ายในพื้นที่ได้ด้วย