เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

วัดทำบุญ เจริญจิตภาวนา ภายใต้กิจกรรมส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2567

22 พ.ค. 2567   56 ครั้ง  

วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 บุคลากรวิทยาลัยชุมชนตราดร่วมเข้าวัดทำบุญ เจริญจิตภาวนา ภายใต้กิจกรรมส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2567 โดยมี นายณัฐพงษ์ สงวนจิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด นำพุทธศาสนิกชนจังหวัดตราดที่พร้อมใจกันนุ่งขาวห่มขาว ร่วมเข้าวัดทำบุญ ตักบาตร เจริญจิตภาวนา ภายใต้โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา ประจำปี 2567 ซึ่งจังหวัดตราดโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด ร่วมกับคณะสงฆ์ในพื้นที่ร่วมกันจัดขึ้นโดยมีพระครูประโชติบุญญารักษ์ เจ้าคณะอำเภอเกาะกูด และเจ้าอาวาสวัดโยธานิมิตพระอารามหลวง นำคณะสงฆ์เข้าร่วมที่ศาลาการเปรียญวัดโยธานิมิต พระอารามหลวง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด