เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

โครงการภายใต้รายวิชาการจัดการโครงการ

26 พ.ค. 2567   45 ครั้ง  

วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2567 นักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการ รุ่น 1/2565 ดำเนินงานโครงการ โดยเป็นกิจกรรมภายใต้รายวิชาการจัดการโครงการ จำนวน 4 โครงการ ณ วิทยาลัยชุมชนตราด ตำบลเนินทราย อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ได้แก่
   1. โครงการกระจกใส ไร้สารเคมี : การอบรมการทำน้ำยาเช็ดกระจกจากดอกอัญชันและมะกรูด
   2. โครงการถุงหอมปลอดสาร : การอบรมการทำถุงหอมดับกลิ่นสมุนไพรให้กับนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนตราด
   3. โครงการการอบรมการทำสบู่เหลวล้างมือกุหลาบอัญชัน
   4. โครงการสื่อโซเชียล : การจัดทำคลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์วิทยาลัยชุมชนตราด
   ทั้งนี้นักศึกษาเป็นผู้เสนอโครงการ วางแผนการทำงาน และดำเนินการเอง โดยนักศึกษาได้มอบผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการดำเนินงาน ได้แก่ ถุงหอม สบู่เหลว และน้ำยาเช็ด