เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

โครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้หลักสูตรการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากผ้า

24 พ.ค. 2567   50 ครั้ง  

วันที่ 23 - 24 พฤษภาคม 2567 คณะทำงานโครงการบทเรียนออนไลน์เพื่อชุมชน ดำเนินโครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้หลักสูตรการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากผ้า ภายใต้โครงการบทเรียนออนไลน์เพื่อชุมชน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหญ่ ตำบลคลองใหญ่ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร ผศ.ดร.ณัฐธิกานต์ ปิ่นจุไร และอาจารย์อำไพ แสงจันทร์ไทย ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์

ทั้งนี้ บทเรียนออนไลน์รายวิชาการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากผ้า ประกอบด้วย 6 หน่วยการเรียนรู้ ดังนี้
หน่วยที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้า
หน่วยที่ 2 วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการออกแบบและตัดเย็บ
หน่วยที่ 3 การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์กระเป๋า
หน่วยที่ 4 การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์หมวก
หน่วยที่ 5 การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เสื้อ
หน่วยที่ 6 การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์กระโปรง

พัฒนาขึ้นเพื่อสร้งองค์ความรู้การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากผ้าให้แก่ชุมชน สร้างผลิตภัณฑ์จากผ้าตามอัตลักษณ์ของชุมชน และอัตลักษณ์ประจำจังหวัด