เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

การออกหน่วยบริการวิชาการแก่ประชาชนทั่วไป ร่วมกับโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ประจำจังหวัดตราด ปีงบประมาณ 2567

21 พ.ค. 2567   60 ครั้ง  

วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2567 วิทยาลัยชุมชนตราด นำโดย นายณัฐวุฒิ โพธิ์ทักษิณ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด พร้อมด้วยบุคลากรวิทยาลัยชุมชนตราด ได้เข้าร่วมโครงการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดตราด ประจำเดือนพฤษภาคม 2567 ได้ลงพื้นที่จัดโครงการบริการวิชาการโดยจัดนิทรรศการถ่ายทอดภูมิปัญญาการแปรรูปผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน แปรรูปน้ำพริกบ้านคลองจาก ตำบลคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด ประชาสัมพันธ์การจัดหลักสูตรการศึกษาในหลากหลายรูปแบบของวิทยาลัยชุมชนตราด บริการห้องสมุดดิจิทัล และบริการตัดผมชาย ในโครงการบริการวิชาการและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต บนฐานทุนทรัพยากรพื้นถิ่น ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพคนและชุมชนตามนโยบาย ประเทศไทย 4.0 ณ ศาลาการเปรียญวัดหาดทรายแดง บ้านคลองหิน หมู่ที่ 3 ตำบลหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด เพื่อบริการวิชาการให้ประชาชนทั่วไปและให้องค์ความรู้ต่างๆ ในการร่วมลงพื้นที่ครั้งนี้ มีผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเป็นประธาน และประชาชนเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการของวิทยาลัยชุมชนตราดจำนวนมาก