เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

การเรียนการสอนหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต ชื่อวิชา สูงอายุกับความสุขกายสบายใจ

23 พ.ค. 2567   57 ครั้ง  

วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 วิทยาลัยชุมชนตราด นำโดย นางสาวอำพร ไพฑูรย์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด จัดการเรียนการสอนหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต ชื่อวิชา สูงอายุกับความสุขกายสบายใจ รายวิชาที่เรียนในวันนี้ ได้แก่ กิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุ กิจกรรมที่เรียนรู้ได้แก่ “การทำตุ๊กตาการบูร” ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นผู้สูงอายุตำบลหนองเสม็ด จำนวน 100 คน โดยมีวิทยากรหลัก ได้แก่ อาจารย์อรอนงค์ คล่องกิจกล และอาจารย์จากวิทยาลัยชุมชนตราดเป็นผู้ช่วยวิทยากร ได้แก่ อาจารย์สมฤทัย อามันพงษ์ อาจารย์ศิริรักษ์ วรรณรัตน์ และอาจารย์อภิรัฐ มาลีแก้ว ทั้งนี้ผู้สูงอายุได้ฝึกปฏิบัติการห่อการบูรให้แน่น การรัดเชือกให้ตึง การตกแต่งด้วยดอกไม้ และการบรรจุภัณฑ์

ทั้งนี้ นายกิตติพงษ์ อยู่ละออ นายกเทศมนตรีตำบลหนองเสม็ด ได้เข้าร่วมกิจกรรม ร่วมร้องเพลงนันทนาการในครั้งนี้ด้วย