เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการทำ “ซอสหอยนางรม” ให้กับผู้สูงอายุตำบลท่าโสม

17 พ.ค. 2567   259 ครั้ง  

ระหว่างวันที่ 16 – 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 คณะทำงานโครงการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ นำโดย นางสาวอำพร ไพฑูรย์ นายสุนันท์ เพ็ชรพิรุณ นายอภิรัฐ มาลีแก้ว นางสาวนิรมล พงษากิจ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการทำ “ซอสหอยนางรม” ให้กับผู้สูงอายุตำบลท่าโสม ณ อาคารสาขาวิชานวัตกรรมอาหารและธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตจันทบุรี อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี โดยมีวิทยากร ได้แก่ ผศ.ธนะวัฒน์ ชนะวรรโณ รองคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร

เนื่องด้วยตำบลท่าโสม มีการเลี้ยงหอยนางรมเป็นจำนวนมาก บางครั้งหอยนางรมตกไซส์(ตัวเล็ก) ทำให้ขายไม่ได้ราคา ผู้สูงอายุตำบลท่าโสมจึงทำการพัฒนาผลิตภัณฑ์ซอสหอยนางรม โดยมีผู้สูงอายุตำบลท่าโสม และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโสมเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย ทั้งนี้กิจกรรมที่ได้เรียนรู้ ได้แก่ 1. การเลือกวัตถุดิบ 2. ประเภทของหอยนางรม 3. วิธีการทำซอสหอยนารรม 4. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ 5. การเพิ่มความสำเร็จการตลาด 6. การแต่งกาย 7. ความสำคัญของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ และ 8. การตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์

โดยกลุ่มผู้สูงอายุตำบลท่าโสมได้แบ่งกลุ่มออกเป็น 2 กลุ่ม เพื่อฝึกปฎิบัติการทำซอสหอยนางรม ในแต่ละกลุ่มได้ทำการพัฒนาสูตรซอสหอยนางรม กลุ่มละ 2 สูตร ทั้งนี้ผู้สูงอายุตำบลท่าโสมยังได้เรียนรู้ การบรรจุภัณฑ์ การฆ่าเชื้อ และการคิดต้นทุนการผลิต