เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการขับเคลื่อนเรือนจำเฉพาะทางด้านการเกษตร การฝึกทักษะอาชีพด้านการเกษตร การฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น

14 พ.ค. 2567   92 ครั้ง  

วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.2567 วิทยาลัยชุมชนตราดจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการขับเคลื่อนเรือนจำเฉพาะทางด้านการเกษตร การฝึกทักษะอาชีพด้านการเกษตร การฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการฝึกทักษะอาชีพด้านการเกษตรให้แก่ผู้ก้าวพลาดเรือนจำชั่วคราวเขาระกำ สังกัดเรือนจำจังหวัดตราด ให้ได้รับการศึกษาด้านการเกษตรในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า และหลักสูตรอื่นด้านการเกษตร โดยมี นางกรรณิกา สุภาภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด นายรัตนะ ปัญญาเมืองใจ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดตรด นายณัฐวุฒิ โพธิ์ทักษิณ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด นายสนธยา ลั่นทม หัวหน้าเรือนจำชั่วคราวเขาระกำ นางสาวสมฤทัย อามันพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักวิชาการ ลงนาม และบุคลากรวิทยาลัยชุมชนตราด ร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุม 423 อาคารศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนตราด ตำบลเนินทราย อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด