เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

การเรียนการสอนหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต ชื่อวิชา สูงอายุกับความสุขกายสบายใจ

08 พ.ค. 2567   118 ครั้ง  

วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 วิทยาลัยชุมชนตราด นำโดย นางสาวอำพร ไพฑูรย์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด จัดการเรียนการสอนหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต ชื่อวิชา สูงอายุกับความสุขกายสบายใจ รายวิชาที่เรียนในวันนี้ ได้แก่ กิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุ กิจกรรมที่เรียนรู้ได้แก่ “การเพ้นท์หมวก” ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นผู้สูงอายุตำบลหนองเสม็ด จำนวน 100 คน โดยมีวิทยากรหลัก ได้แก่ อาจารย์วิฑูรย์ บุญรอด และอาจารย์จากวิทยาลัยชุมชนตราดเป็นผู้ช่วยวิทยากร ได้แก่ นางจิระฉัตร สมพยัคฆ์ นางศิริรักษ์ วรรณรัตน์ นายอภิรัฐ มาลีแก้ว และนางสาวสมฤทัย อามันพงษ์ ทั้งนี้ผู้สูงอายุได้ทำการเพ้นท์หมวกตามจินตนาการของตนเอง ได้แก่ รูปดอกไม้ รูปภูเขา ต้นไม้ ทะเล และลงลายมือชื่อของตนเอง ทั้งนี้ผู้การเพ้นท์หมวกของผู้สูงอายุสามารถนำไปสวมใส่ตอนทำกิจกรรม เช่น ทำสวน หรือการศึกษาดูงานตามสถานที่ต่าง ๆ

ทั้งนี้ นายกิตติพงษ์ อยู่ละออ นายกเทศมนตรีตำบลหนองเสม็ด ได้เข้าร่วมกิจกรรม ร่วมร้องเพลงนันทนาการในครั้งนี้ด้วย