เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

การทบทวนและถอดบทเรียนผู้สูงอายุตำบลวังตะเคียน อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด

04 พ.ค. 2567   330 ครั้ง  

วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 คณะทำงานโครงการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ นำโดย นางสาวอำพร ไพฑูรย์ และนายอภิรัฐ มาลีแก้ว จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและถอดบทเรียนผู้สูงอายุตำบลวังตะเคียน อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด ณ ห้องประชุมศูนย์ผู้สูงอายุตำบลวังตะเคียน อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด โดยมีผู้สูงอายุ จำนวน 38 คน และบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน จำนวน 3 คน ประเด็นการประชุม ได้แก่ 1. อาชีพที่ทำในตำบลวังตะเคียน 2. มีหน่วยงานใดบ้างที่เข้ามาฝึกอาชีพ และอาชีพอะไร 3. ผลิตภัณฑ์ที่สำเร็จในวังตะเคียน 4. ปัญหาของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ของหน่วยงานต่างๆที่มามาพัฒนา และ 5. วางแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์

สำหรับความต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผู้สูงอายุตำบลวังตะเคียน ได้แก่ การทำกล้วยไข่ฉาบ เนื่องจากพื้นที่ตำบลวังตะเคียนมีการปลูกกล้วยไข่จำนวนมาก กล้วยไข่บางเครือตกไซส์ทำให้ขายไม่ได้ราคา หรือตลาดไม่รับซื้อ ทั้งนี้การพัฒนากล้วยไข่ฉาบ เป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ใช้ต้นทุนในการผลิตไม่มาก สามารถหาวัสดุ วัตถุดิบในชุมชนได้ ทั้งนี้ได้นัดหมายการพัฒนาผลิตภัณฑ์กล้วยไข่ฉาบ ในวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.2567

ทั้งนี้มีนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์รุ่น 1/2565 และสาขาวิชาเกษตรและการแปรรูป รุ่น 1/2565 เข้าร่วมเรียนรู้ในการประชุมด้วย