เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสำคัญของชาติไทย “วันฉัตรมงคล”

04 พ.ค. 2567   230 ครั้ง  

วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ.2567 วิทยาลัยชุมชนตราด นำโดย นายณัฐวุฒิ โพธิ์ทักษิณ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด พร้อมด้วยบุคลากรวิทยาลัยชุมชนตราด เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่อง ในวันสำคัญของชาติไทย “วันฉัตรมงคล” โดยมี นายณัฐพงษ์ สงวนจิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด / ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดตราด  เป็นประธานจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันสำคัญของชาติไทย วันฉัตรมงคลซึ่งจังหวัดตราด โดยศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดตราด ร่วมกับอำเภอเมืองตราดเทศบาลตำบลหนองเสม็ด ร่วมกันจัดขึ้น ณ วัดลำดวน หมู่ที่ 7 ตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด โดยมีจิตอาสา 904 จังหวัดตราดจิตอาสา ข้าราชการ ในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ความสะอาด บริเวณโดยรอบวัดลำดวน แห่งนี้