เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

การฝึกอบรมหลักสูตรผู้ใช้งานระบบเครือข่าย ครั้งที่ 2

26 เม.ย. 2567   342 ครั้ง  

ระหว่างวันที่ 24 – 26 เมษายน พ.ศ.2567 วิทยาลัยชุมชนตราด โดย นายนราวุฒิ พัฒโนทัย และนางสาวหยาดรุ้ง สุทธิวารี งานพัฒนาระบบเครือข่าย และระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ใช้งานระบบเครือข่าย ครั้งที่ 2 เรื่อง Google Data Studio การปรับแต่งและการออกแบบรายงาน และการแบ่งปันและการสร้าง Dashboard โดยมี ร.อ. ดร. ณรงค์ฤทธิ์ วังคีรี ประจำแผนกตรวจสอบวิเคราะห์ กองรักษาความปลอดภัย ศูนย์ไซเบอร์ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เป็นวิทยากร ณ โรงแรมหลุยส์ แทเวิร์น กรุงเทพมหานคร หัวข้อการฝึกอบรม ดังนี้

1. พื้นฐาน Google Data Studio

2. การปรับแต่งและการออกแบบรายงาน

3. การแบ่งปันและการสร้าง Dashboard