เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

22 เม.ย. 2567   250 ครั้ง  

วันที่ 22 เมษายน พ.ศ.2567 ผู้บริหารและบุคลากรวิทยาลัยชุมชนตราด เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนตราด จัดขึ้นโดยสถาบันวิทยาลัยชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารและบุคลากรสถาบันวิทยาลัยชุมชน เพื่อให้มีจิตสำนึกในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) และเพื่อให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนมีวัฒนธรรมในการป้องกันการทุจริต มีจิตสำนึก ทัศนคติ ค่านิยมที่ดี เป็นต้น