เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

กิจกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติและวันแห่งครอบครัวจังหวัดตราด ภายใต้แนวคิด "ผู้สูงวัย ศูนย์รวมใจของครอบครัว" ประจำปี 2567

18 เม.ย. 2567   168 ครั้ง  

วันที่ 18 เมษายน พ.ศ.2567 วิทยาลัยชุมชนตราด นำโดย ดร.กรรณิกา สุภาภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด และบุคคลากรประกอบด้วย นางสาวอำพร ไพฑูรย์ นายสุนันท์ เพ็ชรพิรุณ นายภูริณัฐ โชติวรรณ นายอภิรัฐ มาลีแก้ว และนางจิระฉัตร สมพยัคฆ์ เข้าร่วมกิจกรรม วันผู้สูงอายุแห่งชาติและวันแห่งครอบครัวจังหวัดตราด ภายใต้แนวคิด "ผู้สูงวัย ศูนย์รวมใจของครอบครัว" ประจำปี 2567 ณ วัดวรดิตถาราม ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

วิทยาลัยชุมชนตราดนำเสนอนิทรรศการและผลงาน การผลิตเส้นใยสับปะรดสำหรับพัฒนาผ้าทอใยสับปะรดจังหวัดตราด นำเสนอการผลิตเส้นใยสับปะรดโดยผู้สูงอายุตำบลประณีต ทั้งนี้ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรมได้เข้าเยี่ยมชนการผลิตเส้นใยสับประรด ทดลองการตีเส้นใยสับปะรด และซื้อผลิตภัณฑ์จากผ้าทอใยสับปะรด

ภายในงานยังมีกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หัวข้อ "โรงเรียนครอบครัว (พื้นที่เรียงรู้เพื่อครอบครัวทุกช่วงวัย) ชมวีดิทัศน์ ครอบครัวร่มเย็นจังหวัดตราด ประจำปี 2567 และผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ในสังคมจังหวัดตราด ประจำปี 2567 พร้อมทั้งร่วมแบ่งปันประสบการณ์

นอกจากนี้ยังมีการกำหนดกิจกรรมการแข่งขันก่อเจดีย์ทราย การสืบสานประเพณีอันดีงามของไทยในการช่วงเทศกาสงกรานต์อีกด้วย