เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

หน่วยบริการวิชาการแก่ประชาชนทั่วไป ร่วมกับโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ประจำจังหวัดตราด ปีงบประมาณ 2567

17 เม.ย. 2567   126 ครั้ง  

วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2567 วิทยาลัยชุมชนตราด นำโดย นางสาวสมฤทัย อามันพงษ์ พร้อมด้วยคณะปฏิบัติงานโครงการฯ ได้ลงพื้นที่ออกหน่วยบริการวิชาการแก่ประชาชนทั่วไป ร่วมกับโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ประจำจังหวัดตราด ปีงบประมาณ 2567 โดยวิทยาลัยชุมชนตราด ได้จัดทำโครงการบริการวิชาการ "การนำเสนอผลิตภัณฑ์ผ้าทอจากเส้นใยสับปะรดตราดสีทอง" ในโครงการบริการวิชาการและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตบนฐานทุนทรัพยากรพื้นถิ่น ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพคนและชุมชนตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ได้จัดนิทรรศการและนำเสนอผลิตภัณฑ์ผ้าทอจากเส้นใยสับปะรดตราดสีทอง ตลอดทั้งให้ความรู้ต่างๆ และรับสมัครสมาชิกห้องสมุดอัตโนมัติ แก่ประชาชนทั่วไป ณ ศาลาการเปรียญวัดบางปิดบน บ้านบางปิด หมู่ที่ 7 ตำบลบางปิด อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธี การลงพื้นที่เพื่อให้บริการวิชาการแก่ประชาชนทั่วไปครั้งนี้ มีผู้สนใจและร่วมกิจกรรมของวิทยาลัยชุมชนตราด จำนวน 42 คน