เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

กิจกรรมส่งเสริมเอกลักษณ์และวัฒนาธรรม ส่งเสริมสุขภาพกายใจ

11 เม.ย. 2567   72 ครั้ง  

วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2567 นางสาวอำพร ไพฑูรย์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด นางสาวสมฤทัย อามันพงษ์ นายสุนันท์ เพ็ชรพิรุณ นางจิระฉัตร สมพยัคฆ์ นางสาวสุภากาญจน์ พรหมน้อย และนางวรรณา การเจริญดี เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมเอกลักษณ์และวัฒนาธรรม ส่งเสริมสุขภาพกายใจ ณ อาคารลานกีฬาอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแร้ง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

โดยมีกิจกรรมทำบุญตักบาตรถวายภัตตาหารเช้าพระสงฆ์ การขอขมาพระพุทธ และตัวแทนผู้สูงอายุ สรงน้ำพระพุทธ และรดน้ำขอพรตัวแทนผู้สูงอายุ กิจกรรมการสร้างสุขภาพทางกายใจ การเต้นลีลาศจังหวะบีกิน การประกวดการแต่งตัวสวยงาม การเล่นดนตรีผู้สูงอายุ รำวง