เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

กิจกรรมการเรียนการสอน หน่วยการเรียนรู้ “ผู้สูงอายุกับการสื่อสารในยุคปัจจุบัน”

04 เม.ย. 2567   169 ครั้ง  

วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2567 คณะทำงานหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต ชื่อหลักสูตร ผู้สูงอายุห้วยแร้งกับชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) นำโดย นางสาวอำพร ไพฑูรย์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด จัดกิจกรรมการเรียนการสอน หน่วยการเรียนรู้ “ผู้สูงอายุกับการสื่อสารในยุคปัจจุบัน” กิจกรรมที่เรียนรู้ ได้แก่ การเรียนภาษาจีน วิทยากรได้แก่ นายเอกกวี อภิบาลศรี โดยมีกลุ่มเป้าหมายได้แก่ ผู้สูงอายุตำบลห้วยแร้ง จำนวน 30 คน ทั้งนี้ผู้สูงอายุได้ฝึกการพูด การเขียน ภาษาจีน มีการแบ่งกลุ่มฝึกพูดนับจำนวนเลข 1 – 10 และสนทนาระหว่างกัน

นอกจากนี้ ผู้สูงอายุตำบลห้วยแร้งยังมีการซ้อมการเต้นลีลาศจังหวะบีกินเพื่อนำไปแสดงในกิจกรรมส่งเสริมเอกลักษณ์และวัฒนาธรรม ส่งเสริมสุขภาพกายใจ ในวันที่ 11 เมษายน 2567 โดยมี อาจารย์จิระฉัตร สมพยัคฆ์ อาจารย์สุภากาญจน์ พรหมน้อย และอาจารย์ศิริรักษ์ วรรณรัตน์ เป็นผู้ช่วยในการฝึกซ้อมครั้งนี้ด้วย