เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดแผนพัฒนาคุณภาพของสถาบันวิทยาลัยชุมชน (Improvement Plan)

03 เม.ย. 2567   153 ครั้ง  

ระหว่างวันที่ 2 - 3 เมษายน พ.ศ.2567 วิทยาลัยชุมชนตราด นำโดย นายณัฐวุฒิ โพธิ์ทักษิณ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด นางสาวนิพัทธา เอี่ยมใบพฤกษ์ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ และนางสาวสมฤทัย อามันพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักวิชาการ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดแผนพัฒนาคุณภาพของสถาบันวิทยาลัยชุมชน (Improvement Plan) ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร จัดโดยสถาบันวิทยาลัยชุมชน โดยมี นายเจริญชัย วงษ์จินดา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน เป็นประธานเปิดโครงการ วิทยากรโดย นายแพทย์อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล กรรมการสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนผู้ทรงคุณวุฒิ บรรยาย แนวทางการวิเคราะห์ Feedback Report และการจัดทำ Improvement Plan เพื่อยกระดับการพัฒนาสถาบันวิทยาลัยชุมชนสู่ความเป็นเลิศ และกิจกรรมแบ่งกลุ่มปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่ดี กิจกรรม EdPEx Sharing การแบ่งกลุ่มปฏิบัติการจัดทำ Improvement Plan ของวิทยาลัยชุมชน ตามแนวทาง EdPEx (ICCS -EdPEx)