เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

กิจกรรมเนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567

05 เม.ย. 2567   78 ครั้ง  

วันที่ 5 เมษายน พ.ศ.2567 งานทำนุบำรุงชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ วิทยาลัยชุมชนตราด ได้จัดกิจกรรมเนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567 โดยมีกิจกรรมการสรงน้ำพระพุทธรูป สรงน้ำพระครูวิเศษธรรมวาที อภิวาท กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนตราด ถวายเครื่องจตุปัจจัยไทยธรรม และรดน้ำขอพร ดร.กรรณิกา สุภาภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด ณ อาคารจามจุรี วิทยาลัยชุมชนตราด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

ในการนี้ ได้นิมนต์พระครูวิเศษธรรมวาที อภิวาท กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนตราด บรรยายธรรม และ ดร.กรรณิกา สุภาภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด เป็นประธานและให้พรแก่บุคลากรวิทยาลัยชุมชนตราด