เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ พระมหาเจษฎาราชเจ้า

31 มี.ค. 2567   92 ครั้ง  

"วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2567  วิทยาลัยชุมชนตราด นำโดย นายณัฐวุฒิ โพธิ์ทักษิณ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด พร้อมด้วยบุคลากรวิทยาลัยชุมชนตราด  โดยมี นายณัฐพงษ์ สงวนจิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพร้อมทั้งกล่าวอาศีรวาทราชสดุดี เนื่องในงานพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ซึ่งจังหวัดตราด จัดพิธีขึ้นโดยมีข้าราชการเข้าร่วมพิธี ณ ศาลาประชาคมจังหวัดตราด
   ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้านับเป็นพระเจ้าแผ่นดินองค์ที่ 3 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ทรงมีพระบรมราชคุณาประการแก่ประเทศ อาทิ ทรงทำนุบำรุงพระศาสนา โดยปฏิสังขรณ์และทรงสร้างพระอารามใหม่ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นด้านศิลปกรรม กว่า 30 แห่ง ทรงโปรดให้จารึกความรู้ด้านวรรณคดี ตำรายา โหราศาสตร์ การช่าง ไว้ที่ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม หรือวัดโพธิ์ จนกล่าวได้ว่าวัดโพธิ์คือ มหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทย พร้อมทั้งพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์เก็บไว้ในถุงแดง แก้ปัญหาข้อพิพาทกับฝรั่งเศส ในช่วง ร.ศ.112 จนประเทศชาติพ้นวิกฤตจนถึงทุกวันนี้"